Recykling prowadzi do powtórnego wykorzystania zużytego surowca, substancji

Groźne dla środowiska odpady produkują nie tylko zakłady przemysłowe. Każdy z nas ma pewnie w domu różne urządzenia zasilanie bateriami (np. alkalicznymi, rtęciowymi) i akumulatorami różnego typu (np. niklowo-kadmowymi), które są szczególnie niebezpieczne dla przyrody.

Nie można pozbyć się ich w tradycyjny sposób, czyli wrzucić do kontenera. Jest to zachowanie wysoce naganne, nieodpowiedzialne, szkodliwe społecznie (w końcu niszczymy dobro, z którego korzystają wszyscy ludzie oraz będą korzystać następne pokolenia) i karalne.

Baterie i akumulatory należy oddać w punkcie, który zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Taki punkt prowadzi np. firma, która organizuje w naszej okolicy recykling. Jeśli nie wiemy, jak się z nią skontaktować, zadzwońmy do swojego urzędu gminy lub miasta (do wydziału czy referatu ochrony środowiska).

Można też poszukać informacji w internecie albo skontaktować się z zakładem, który odbiera od nas śmieci z osiedla czy miejscowości. Być może on również zajmuje się recyklingiem baterii i akumulatorów?

Poza gospodarstwami domowymi baterie i akumulatory są używane w całej gospodarce: budownictwie, handlu, służbie zdrowia, siłach zbrojnych, transporcie, łączności, energetyce, szkolnictwie i instytucjach naukowych. Jednak te podmioty mają własne sposoby utylizowania tych groźnych dla środowiska przedmiotów.

Copyright